Innale Innu

Cast: Prem Nazir, Sheela, Soman, Janardhanan (1977) I. V. Sasi