Aakrosham

  • Starring: A B RAJ
  • Produced by: 1
  • Written by: Mohanlal, Srividya, Rani Padmini, Prem Nazir, Balan K Nair, Rajkumar, Sathyakala, Rajyalakshmi, T G Ravi, Prathapachandran, Paravoor Bharathan, Bobby Kottarakkara
Cast: Mohanlal