Bhookambam

Mohanlal, Swapna, Srividya, Prem Nazir, Jaishankar, Balan K Nair, Ravi Kumar, Ravindran, C I Paul, Cochin Hanifa, Lalu Alex, Kunchan, Kalaranjini, Prathapachandran, Shankar