First Bell

(1992)Jayaram, Anusha, Geetha Vijayan, Jagadish, Sukumari, Rizabawa, Sainuddin, Thodupuzha Vasanthi, Harisree Ashokan, Mala Aravindan, Bobby Kottarakkara, Paravoor Bharathan, Subair, Priyanka