Kaithi

    Rate this item
    73.6% (462 votes)
Kaithi Kaithi
  • Starring: Karthi, Narain, Ramana
  • Directed by: Lokesh Kanagaraj
  • Produced by: S.R. Prakash Babu, S.R. Prabhu, Tirupur Vivek
  • Cinematography: Sathyan Sooryan
  • Music by: Sam C S
  • Edited by: Philomin Raj